Poziv za podnošenje ponuda JNMV 3/2016

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – Izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade Elaborata i izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda na lokaciji transfer stanice u Kanjiži i reciklažnog dvorišta u Novom Kneževcu JNMV br. 3/2016 Poziv za podnošenje ponuda Konursna dokumentacija JNMV 3-2016

Odluka o dodeli ugovora JN 02 2016

Odluka o dodeli ugovora JN 02 2016

3. Izmena konkursne dokumentacije JN 02 /2016

3. Izmena konkursne dokumentacije JN 02 /2016 JN 02 2016 Predmer – ispravljen

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...