Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge – Tehnički pregled reciklažnog dvorišta (centra za sakupljanje otpada) u Čoki i Novom Kneževcu, reciklažnog dvorišta sa priključnim vodom na vodovodnu mrežu u Malom Iđošu i vodovodnog voda u Bačkoj Topoli, JNMV br. 5/2016

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 5/2016

Konkursna dokumentacija JNMV 5/2015

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...