Unapređenje sistema sakupljanja otpada podrazumevalo bi sledeće:

  • proširenje usluge sakupljanja otpada za svako domaćinstvo
  • nabavku standardizovanih posuda
  • nabavku transportnih sredstava, odnosno kamiona auto-smećara za sakupljanje otpada.

Za smanjenje investicije, predviđa se iskorišćenje postojeće opreme i transportnih sredstava.

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...