Kompostiranje je prirodna razgradnja organske materije dejstvom bakterija, crvića, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod – kompost – je koristan materijal, sličan humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može korisiti za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo.

Krajnji produkt kompostiranja je kompost različitog kvaliteta koji zavisi od vrste obrađenog otpada. Najkvalitetniji je kompost dobijen od zelenog otpada, koji ima najveću tržišnu vrednost i poljoprivredni proizvođači ga najradije prihvataju za primenu kao prirodni način za prihranjivanje zemljišta. Kompost najlošijeg kvaliteta se dobija kompostiranjem neselektovanog komunalnog otpada, koji je često neprihvatljiv za poljoprivrednu primenu zbog sadržaja raznih primesa neorganskog porekla (staklo, metal, plastika).

Potrebno je postepeno podsticati građane na lokalno kompostiranje u okviru domaćinstava i nuditi mogućnost za kompostiranje po ugovoru, od strane zainteresovanih pojedinaca.

komp1

Bio otpad za kompostiranje

Mobilne kasete za kompostiranje

Mobilne kasete za kompostiranje

Prerada bio otpada

Prerada bio otpada

Statične kasete za kompostiranje

Statične kasete za kompostiranje

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...