Reciklaža podrazumeva ponovnu upotrebu ili preradu izdvojenih komponenti otpada i svakako predstavlja oblast koju treba razvijati u budućnosti.

Razlozi za uvođenje reciklaže su mnogobrojni:

  • smanjenje količine komunalnog otpada
  • izdvajanje sekundarnih sirovina kao resursa i čuvanje postojećih resursa
  • ušteda energije za proizvodnju
  • smanjenje troškova za dobijanje gotovih proizvoda
  • smanjenje uvoza sirovina
  • otvaranje novih radnih mesta
  • zaštita životne sredine

Pogon za razvrstavanje otpada

Pogon za razvrstavanje otpada

Pogon za razvrstavanje otpada

Pogon za razvrstavanje otpada

Prostor za odlaganje opasnog otpada

Prostor za odlaganje opasnog otpada

Razvrstana sekundarna sirovina

Razvrstana sekundarna sirovina

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...