Sabirni centri su prostori za izdvajanje posebnih tokova otpada, koje obuhvataju prijem i privremeno skladištenje pojedinih komponenti, koje se dalje podrvrgavaju tretmanu različitom od tretmana komunalnog otpada.

U posebne tokove komunalnog otpada ubrajaju se:

  • otpadna ulja,
  • baterije i akumulatori,
  • ambalažni otpad,
  • izvožena vozila,
  • električni i elektronski proizvodi,
  • fluorescentne cevi,
  • PCB/PTC (polihlor-bifenili/polihlor-terfenili),
  • proizvodi koji sadrže azbest.

Osim za izdvajanje posebnih tokova otpada, sabirni centri su prostori namenjeni i za prijem kabastog otpada (koji se u praksi uglavnom sakuplja u sabirnim centrima) i zelenog otpada koji se transportuje u centralnu kompostirnicu.

Sabirni centar 1

Sabirni centar 1

Sabirni centar 2

Sabirni centar 2

Sabirni centar 3

Sabirni centar 3

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...