Reciklaža podrazumeva ponovnu upotrebu ili preradu izdvojenih komponenti otpada i svakako predstavlja oblast koju treba razvijati u budućnosti.

Razlozi za uvođenje reciklaže su mnogobrojni:

 • smanjenje količine komunalnog otpada
 • izdvajanje sekundarnih sirovina kao resursa i čuvanje postojećih resursa
 • ušteda energije za proizvodnju
 • smanjenje troškova za dobijanje gotovih proizvoda
 • smanjenje uvoza sirovina
 • otvaranje novih radnih mesta
 • zaštita životne sredine

Pogon za razvrstavanje otpada

Pogon za razvrstavanje otpada

Pogon za razvrstavanje otpada

Pogon za razvrstavanje otpada

Prostor za odlaganje opasnog otpada

Prostor za odlaganje opasnog otpada

Razvrstana sekundarna sirovina

Razvrstana sekundarna sirovina

Kompostiranje je prirodna razgradnja organske materije dejstvom bakterija, crvića, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod – kompost – je koristan materijal, sličan humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može korisiti za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo.

Krajnji produkt kompostiranja je kompost različitog kvaliteta koji zavisi od vrste obrađenog otpada. Najkvalitetniji je kompost dobijen od zelenog otpada, koji ima najveću tržišnu vrednost i poljoprivredni proizvođači ga najradije prihvataju za primenu kao prirodni način za prihranjivanje zemljišta. Kompost najlošijeg kvaliteta se dobija kompostiranjem neselektovanog komunalnog otpada, koji je često neprihvatljiv za poljoprivrednu primenu zbog sadržaja raznih primesa neorganskog porekla (staklo, metal, plastika).

Potrebno je postepeno podsticati građane na lokalno kompostiranje u okviru domaćinstava i nuditi mogućnost za kompostiranje po ugovoru, od strane zainteresovanih pojedinaca.

komp1

Bio otpad za kompostiranje

Mobilne kasete za kompostiranje

Mobilne kasete za kompostiranje

Prerada bio otpada

Prerada bio otpada

Statične kasete za kompostiranje

Statične kasete za kompostiranje

Javna svest se mora razvijati preko različitih informativnih medija, te kroz obrazovanje u školama i organizovanjem kampanja.

Ciljevi obuke kadrova i razvijanje svesti su:

– povećanje nivoa svesti kod najšireg stanoništva

 • upućivanjem u probleme zaštite životne sredine prouzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada
 • obrazovanjem

– obezbeđivanje adekvatne tehničke i profesionalne kompetentnosti na svim nivoima, institucijama i preduzećima.

Unapređenje sistema sakupljanja otpada podrazumevalo bi sledeće:

 • proširenje usluge sakupljanja otpada za svako domaćinstvo
 • nabavku standardizovanih posuda
 • nabavku transportnih sredstava, odnosno kamiona auto-smećara za sakupljanje otpada.

Za smanjenje investicije, predviđa se iskorišćenje postojeće opreme i transportnih sredstava.

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...