Šta je smeće ili otpad?

.

Smećem ili otpadom nazivamo one predmete koji više nisu potrebne ljudima zato ih bacaju u kontejnere za smeće.

Obično koje predmete bacamo u kontejner?

Tu bacamo prazne plastične boce, prazne konzerve, limenke, prazna staklena boca, stare novine itd. Kad se kontejneri popune, stiže kamion koji sakuplja taj otpad i odnosi na deponiju.

.

.

Vrste otpada, selektivno prikupljanje otpada i reciklaža

.

Postoje i takvi otpadi, koje nije potrebno odneti na deponiju jer možemo ih ponovo preraditi.

Da pogledamo na jednom primeru!

Prazne plastične boce se prikupljaju, nakon toga se sortiraju i prave se od njih tzv. „bale“. Posle ovoga boce idu na mlevenje nakon toga od njih se pravi granulat. Od granulata se kasnije prave novi plastični proizvodi.

Taj proces nazivamo reciklažom.

.

Pored plastike reciklirati možemo i papir i staklo i limenke.

Međutim, da bismo taj otpad mogli reciklirati moramo ih odvojiti od ostalog smeća. To znači da ne bacamo sav otpad u istu kantu nego u poseban kontejner sakupljamo papir, u poseban kontejner staklo a isto tako u poseban kontejner plastiku i limenke.

To nazivamo selektivnim prikupljanjem otpada.

.

Kontejneri su različitih boja da bismo ih mogli lakše razlikovati.

papir

papir

U PLAVI kontejner bacamo otpad od PAPIRA, npr. kartone, novine i magazine odnosno razne ambalaže od papira. Međutim ne smemo tu bacati korišćene papirne maramice i vlažne maramice, papirne pelene, prljavi papir i slično.

.

plastika

plastika

U ŽUTI kontejner bacamo PLASTIKU i LIMENKE, npr. plastične boce, plastične kese, razne čepove, folije i limenke. Zabranjeno je tu bacati flakone od kućne hemije (to je opasan otpad), prljave konzerve, stiropor, razne CD i DVD ploče i slično.

.

staklo

staklo

U ZELENI kontejner sakupljamo otpad od STAKLA, npr. flaše od mineralne vode, od vina, od soka. Ne smemo tu bacati staklo od prozora, ogledala, sijalice, naočare, porcelan, keramiju, ispražnjene medicinske bočice i slično.

.

Moramo paziti na to da plastične boce i limenke ispresujemo – zgnječimo pre nego što ih bacimo u kontejner jer na ovaj način zauzimaju manje mesta a na ovaj način transportovanje otpada je ekonomičniji.

.

Nemojte zaboraviti!

.

Ako otpad prikupljamo selektirano, manja količina se odnese na deponiju i na taj način stvarno možemo sačuvati okolinu. A isto tako manje trošimo i prirodne resurse – npr. ako koristimo reciklirani papir, time štitimo drveća jer tokom proizvodnje papira koristi se drvo.

Selektirajte i vi posebno papir, staklo, plastiku i limenke jer time možete doprineti sačuvanju okoline!

.

svaka tona recikliranog papira spašava 17 stabala

reciklirana limenka nakon 60 dana ponovo se može nalaziti u prodavnicama. To znači da limenku od istog materijala možemo držati u ruci i 6 puta godišnje

količina papira i stabala koju godišnje bacamo bila bi dovoljna za 20 godišnje zagrevanje 50.000.000 kuća

staklo se može reciklirati bezbroj puta

najobičnija plastična vreća na deponiji trune više od 4000 godina i da se staklena flaša razgrađuje za milion godina

od 670 limenke možemo proizvoditi jednu biciklu a za proizvodnju jednog automobila potrebno je 19000 limenka

za proizvodnju jedne majice potrebno je 27 plastičnih flaša

najveća limenka na svetu je bila 5 metra visoka, 2 metra široka i imala je 4 kilograma

u Sjedinjenim Državama za svakih sat vremena izbacaju 2.500.000 komada plastičnih boca?

Klikom na sliku otvori i odštampaj zadatak.
zadatak zadatak zadatak

zadatak zadatak zadatak

zadatak zadatak zadatak
zadatak

Pronađi razlike između dve slike. Klikni na sliku da bi se otvorio zadatak, a zatim odštampaj stranu.
zadatak zadatak zadatak
zadatak

Klikni na sliku i odštampaj bojanku.
zadatak zadatak

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...