Šta je smeće ili otpad?

.

Smećem ili otpadom nazivamo one predmete koji više nisu potrebne ljudima zato ih bacaju u kontejnere za smeće.

Obično koje predmete bacamo u kontejner?

Tu bacamo prazne plastične boce, prazne konzerve, limenke, prazna staklena boca, stare novine itd. Kad se kontejneri popune, stiže kamion koji sakuplja taj otpad i odnosi na deponiju.

.

.

Vrste otpada, selektivno prikupljanje otpada i reciklaža

.

Postoje i takvi otpadi, koje nije potrebno odneti na deponiju jer možemo ih ponovo preraditi.

Da pogledamo na jednom primeru!

Prazne plastične boce se prikupljaju, nakon toga se sortiraju i prave se od njih tzv. „bale“. Posle ovoga boce idu na mlevenje nakon toga od njih se pravi granulat. Od granulata se kasnije prave novi plastični proizvodi.

Taj proces nazivamo reciklažom.

.

Pored plastike reciklirati možemo i papir i staklo i limenke.

Međutim, da bismo taj otpad mogli reciklirati moramo ih odvojiti od ostalog smeća. To znači da ne bacamo sav otpad u istu kantu nego u poseban kontejner sakupljamo papir, u poseban kontejner staklo a isto tako u poseban kontejner plastiku i limenke.

To nazivamo selektivnim prikupljanjem otpada.

.

Kontejneri su različitih boja da bismo ih mogli lakše razlikovati.

papir

papir

U PLAVI kontejner bacamo otpad od PAPIRA, npr. kartone, novine i magazine odnosno razne ambalaže od papira. Međutim ne smemo tu bacati korišćene papirne maramice i vlažne maramice, papirne pelene, prljavi papir i slično.

.

plastika

plastika

U ŽUTI kontejner bacamo PLASTIKU i LIMENKE, npr. plastične boce, plastične kese, razne čepove, folije i limenke. Zabranjeno je tu bacati flakone od kućne hemije (to je opasan otpad), prljave konzerve, stiropor, razne CD i DVD ploče i slično.

.

staklo

staklo

U ZELENI kontejner sakupljamo otpad od STAKLA, npr. flaše od mineralne vode, od vina, od soka. Ne smemo tu bacati staklo od prozora, ogledala, sijalice, naočare, porcelan, keramiju, ispražnjene medicinske bočice i slično.

.

Moramo paziti na to da plastične boce i limenke ispresujemo – zgnječimo pre nego što ih bacimo u kontejner jer na ovaj način zauzimaju manje mesta a na ovaj način transportovanje otpada je ekonomičniji.

.

Nemojte zaboraviti!

.

Ako otpad prikupljamo selektirano, manja količina se odnese na deponiju i na taj način stvarno možemo sačuvati okolinu. A isto tako manje trošimo i prirodne resurse – npr. ako koristimo reciklirani papir, time štitimo drveća jer tokom proizvodnje papira koristi se drvo.

Selektirajte i vi posebno papir, staklo, plastiku i limenke jer time možete doprineti sačuvanju okoline!

.

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...