42008-06-05

“Postavljanje “Zelenog ostrva” u OŠ Petefi Šandor” – Hajdukovo
U pojedinim školama se povremeno organizuje akcija prikupljanja PET ambalaže, koje se prosleđuje na reciklažu. U Osnovnoj Školi na Hajdukovu se rodila ideja da se postave tipski kontejneri za selektivno prikupljanje otpada. Cilj je bio da povremene akcije selektivnog prikupljanja otpada prerastu u svakodnevnu mogućnost razvrstavanja otpada, kako bi značajnije doprineli očuvanju životne sredine. “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica je podržala ideju i dala je mrežaste kontejnere na raspolaganje školi. Pročitaj ceo članak »

32008-(01-03)-5

Selektivno prikupljanje otpada na muzičkom festival “Trench Town”- Palić
Muzički festival Trench Town se organizuje svake godine na lokaciji Etno Campa u šumi kraj Palića. Kamp Trenča obezbeđuje mesto za preko petsto šatora, gde je “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica postavila “zeleno ostrvo” za primarno – selektivno prikupljanje otpada, i tako doprinela očuvanju prirode i Palićke šume. Pročitaj ceo članak »

22008-05-01

„Regionalna deponija” d.o.o. Subotica pokrenula aktivnosti na promovisanju selektivnog prikupljanja otpada
(Mesto i vreme održavanja: 01-04 maj “Prvomajski uranak” – međunarodni praznik rada – obala jezera – Palić)

Neadekvatno postupanje sa otpadom predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema.

„Regionalna deponija” d.o.o. Subotica je otpočela sa aktivnostima na podizanju svesti građana, pošto radi što efikasnijih rezultata, neophodno je predočiti javnosti uticaj pogrešnog odlaganja otpada na životnu sredinu i na zdravlje stanovništva, a samim tim postići pozitivan stav o savremenim metodama upravljanja otpadom. Pročitaj ceo članak »

112008-02-13

“Regionalna deponija” d.o.o Subotica je izvršila nabavku 5 “zelenih ostrva”, tj. mrežastih kontejnera za selektivno prikupljanje otpada. Radi očuvanja životne sredine poželjno je da se otpad u što većoj meri ponovno iskoristi kao sirovina, samim tim da se smanji otpad koji se odlaže na deponiju i da se deponije što manje opterećuju. “Zelena ostrva” značajno doprinose ostvarenju navedenog cilja, te se ova “zelena ostrva” u provoj fazi koriste za edukaciju građana i to na raznim manifestacijama i Pročitaj ceo članak »

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...