9511-05-2009

U ponedeljak, 11. maja u „vestibilu” Gradske kuće otvorena je izložba pod nazivom „Detektiv otpada”. Na izložbi su prikazani pristigli radovi na konkurs „Detektiv otpada”.

Izložbu je otvorio Jene Maglai, predsednik Skupštine Grada Subotice, koji je naglasio značaj projekata iz oblasti zaštite životne sredine i potrebu rešavanja problema otpada sa aspekta prikupljanja, odlganja, kao i ponovne upotrebe otpada, to jest reciklaže otpada.

Cilj konkursa je bio širenje znanja u oblasti otpada, ilegalnih deponija i upravljanja otpadom, a zadatak učenika da snime i sačine seriju fotografija na jednu od sledećih tema:

1. tema: Istražiti i dokumentovati na koji način škola «upravlja otpadom». Koja količina, kakva vrsta otpada se stvara i gde? Šta se dešava sa pojedinim vrstama otpada (papir, otpad za kompostiranje, plastika i opasan otpad)?
2. tema: U svojoj porodici dokumentovati put čvrstog komunalnog otpada od prodavnice do deponije (gde se stvara otpad, šta se baca u kantu za smeće, ko i kako odvozi otpad, šta se na deponiji dešava sa otpadom).
3. tema: Na određenom području pronaći i dokumentovati što više ilegalnih deponija.

Osim prikaza pristiglih radova, cilj izložbe je bio i prikaz naše okoline široj javnosti, kao i problema otpada i rezultata nepravilnog odlaganja smeća .

U sklopu otvaranja izložbe proglašeni su rezultati konkursa od strane imenovane komisije (članovi komisije: Nikola Tumbas, Atila Salai, Aron Biači i Andrea Kikić).

Rezultati konkursa:

  1. nagrada – Đorđe Petrović i Nikola Paovica, učenici OŠ” Jovan Mikić”;
  2. nagrada – Likovna sekcija OŠ” Jovan Jovanović Zmaj”;
  3. nagrada – Čakanj Lorant, učenik OŠ „10. Oktobar”.

Specijalnu nagradu žirija dobio je rad dece iz obdaništa “Kolibiri”.

Pogledaj galeriju slika

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...