28.07.2010.g. potpisan je Sporazum između preduzeća „Regionalna deponija“ doo Subotica i IFC (Međunarodna finansijska korporacija) prema kojem je IFC angažovan za tehničku pomoć oko izrade Idejnog projekta i za sufinansiranje istog, iz razloga nepostojanja iskustva u Srbiji u projektovanju regionalnih sistema sanitarnih deponija. IFC je izabrao projektantsku kuću koja je izradila Idejni projekat sa studijom opravdanosti.

 

Izrada Idejnog projekta i studije opravdanosti zahtevalo je detaljno ispitivanje zemjišta koje je predviđeno za izgradnju regionalne deponije. Shodno tome, izrađen je Elaborat geodetskih, klimatskih, hidroloških i geotehničkih podloga za potrebe Idejnog projekta regionalne deponije u Subotici.

 

02.06.2011. godine održana je prezentacija nacrta Idejnog projekta sa studijom opravdanosti za predsednike i predstavnike Opština Regiona, članovima Skupštine Društva i zaposlenima „Regionalne deponije“ doo Subotica, kao i predstavnicima Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, koji je nakon prezentacije dostavljen opštinama i javnim preduzećima Regiona radi davanja mišljenja na isto. Nakon izdavanja Lokacijske dozvole izvršeno je usaglašavanje Idejnog projekta sa istim, te je dana 05.12.2011.g. završena izrada Idejnog projekta sa studijom izvodljivosti, a 09.12.2011.g. podnet je zahtev za reviziju Idejnog projekta sa studijom opravdanosti.

 

Sa danom 30.01.2012. godine izdat je Preliminarni izveštaj o stručnoj kontroli tehničke dokumentacije Idejnog projekta regionalne deponije u Subotici.

 

Nakon izvršenih izmena projektne dokumentacije, po primedbama Pokrajinske revizione komisije, Idejni projekat regionalne deponije je dopunjen i vraćen na reviziju. Državna reviziona komisija je dana 09.05.2012. godine izdala Konačni izveštaj o stručnoj kontroli tehničke dokumentacije Idejnog projekta regionalne deponije u Subotici sa studijom opravdanosti, a dana 15.05.2012. godine je izdala Izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli studije opravdanosti i Idejnog projekta kompleksa regionalne deponije u Subotici, na parceli broj 2635 KO Bikovo i tako stvorila uslove za izradu Glavnog projekta za regionalnu deponiju, na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola.

Vizuelni izgled 2

  1. Nacionalna strategija upravlja otpadom sa programom približavanja Evropskoj uniji – Strategija je usmeravajući pravni akt, kojom je utvrđena državna politika upravljanja čvrstim otpadom, tj. planira i usmerava promene u ključnim segmentima upravljanja otpadom.
  2. Studija prostornog razmeštaja regionalnih deponija i transfer stanica na području AP Vojvodine – Utvrđuje mrežu najpovoljnijih makrolokacija za izgradnju regionalnih deponija, predlog regiona za upravljanje otpadom, makrodispoziciju transfer stanica i transportne pravce unutar predloženih regiona.
  3. Regionalni plan upravljanja otpadom za opštine Subotica, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Bačka Topola – Regionalni plan upravljanja otpadom predlaže mere i aktivnosti koje se odnose na potencijalni porast količina otpada i povećanje nivoa ponovnog korišćenja i reciklaže otpada. Cilj izrade i implementacije Regionalnog plana upravljanja otpadom je uspostavljanje integralnog sistema upravljanja komunalnim otpadom u regionu koji čine opštine Subotica, Senta, Kanjiža, Čoka, Bačka Topola i Mali Iđoš, uzimajući u obzir sve aspekte upravljanja, od izvora, preko skladištenja i transporta do tretmana i konačne dispozicije, u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije iz Nacionalne strategije upravljanja otpadom, odnosno najsavremenijom praksom i Direktivama Evropske Unije.
  4. Sporazum o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom
  5. Ugovor o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama opština Bačka Topola, Čoka, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta i Subotica
  6. Poslovni plan Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica, za 2013. godinu
  7. I izmena Poslovnog plana Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica, za 2013. godinu 
Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...