Na osnovu člana 17. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama opština Bačka Topola, Čoka, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta, Novi Kneževac i Subotica, Skupštinu Društva čine članovi Društva, tj. osnivači, a Članovi Društva učestvuju u radu Društva preko ovlašćenog predstavnika.

Predstavnika imenuje član Društva, odnosno odgovarajući organ člana koji vrši osnivačka prava u Društvu. Svaki član Društva ima po jednog predstavnika u Skupštini koji ima pravo glasa srazmerno udelu člana. Svaki predstavnik ima svog zamenika koji ga u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje.

Ovlašćeni predstavnici i zamenici predstavnika članova Društva:

  1. Grad Subotica: Marina Milošev (član) – predsednik Skupštine Društva, Zlatko Godar (zamenik člana)
  2. Opština Bačka Topola: Oto Nađ (član) – zamenik Predsednika Skupštine Društva, Brindza Deže (zamenik člana)
  3. Opština Čoka: Jagodica Popović (član), Eva Ševenjhazi (zamenik člana)
  4. Opština Kanjiža: Šafranj Atila (član), Balaž Bajtai (zamenik člana)
  5. Opština Mali Iđoš: Radmila Marević (član), Andrea Mračević (zamenik člana)
  6. Opština Senta: Domanj Zoltan (član), Livia Lerinc Kiralj (zamenik člana)
  7. Opština Novi Kneževac: Vesna Krišanov (član), Anita Ung (zamenik)
Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...