Na radnom doručku za novinare, koji je organizovalo preduzeće “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica uz podršku projekta Evropske unije, predstavnici medija su upoznati sa napretkom projekta, informisani o konkretnim aktivnostima i stepenu podrške Evropske unije u izgradnji infrastrukture i razvoju kapaciteta preduzeća za buduće upravljanje ovim kompleksnim sistemom.

 

“Izgradnjom regionalnog centra za upravljanje otpadom u Subotici, Vlada Republike Srbije će biti značajno bliže ispunjenju obaveza na koje se obavezala procesom pristupanja Srbije Evropskoj Uniji u delu životne sredine. Biće to deveti regionalni sistem za upravljanje otpadom od ukupno 26 planiranih i doprineće ispunjenju pravnog okvira Evropske Unije za upravljanje otpadom i odlaganje na deponije. Međutim, ono što je mnogo važnije, omogućiće bezbedno odlaganje komunalnog otpada za 260 000  naših građana, uz očuvanje zemljišta, vode, vazduha i zdravlja”, rekla je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Gradonačelnik Subotice Jene Maglai je naglasio da je ovo jedna od najznačajnijih investicija u ovom regionu i da je konkretno ovaj projekat veliki izazov jer je potrebno pristupiti reorganizaciji kompletnog sistema upravljanja otpadom, te da će građani koji žive na teritoriji Grada Subotica i u opštinama Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac, morati da menjaju navike.

 

“Implementacijom projekta “Izgradnja regionalne deponije u Subotici” u Srbiji će prvi put biti primenjen celoviti sistem konačnog zbrinjavanja komunalnog otpada prema standardima Evropske unije i u skladu sa Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom 2010-2019 Republike Srbije”, rekla je Andrea Kikić, direktor preduzeća “Regionalna deponija”, podsećajući da su radovi na izgradnji regionalne deponije počeli 27. Jula 2015. godine. Ona je i najavila organizovanu posetu gradilištu za 23. novembar 2015.  godine, kojoj će prisustvovati i šef Delegacije EU u Srbiji NJ.E. Majkl Devenport i ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.

 

Finansijska podrška EU, u iznosu od 19,5 miliona evra (82%) usmerena je na izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnog preduzeća i lokalnih javnih komunalnih preduzeća u Subotičkom regionu.  Vlada Republike Srbije učestvuje u izgradnji komponenti Regionalne deponije sa 3,2 miliona evra (13,50%), dok će milion evra (4,5%) biti izdvojeno iz budžeta Grada Subotice i opština Regiona.

Subotica, 9. novembar 2015.

Preuzimanje: Hronologija realizovanih aktivnosti

RD_RWMC_09112015_SU RD_RWMC_09112015_SU_1 RD_RWMC_09112015_SU (3) RD_RWMC_09112015_SU (2)

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...