Novi Kneževac

Nakon pregovora sa opštinom Novi Kneževac, koji je iniciran od strane „Regionalne deponije“ doo Subotica, opština Novi Kneževac je 11.03.2011. godine donela odluku o istupanju iz Regiona koji čine Opštine Kikinda, Bečej i Ada i priključuje se Subotičkom Regionu. Drugom polovinom 2011. godine pripremljen je Aneks Sporazuma o saradnji opština vezano za formiranje Regiona zbog priključenja opštine Novi Kneževac. Na V sednici Međuopštinske radne grupe za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom održanoj 25.11.2011.g. usvojen je predlog Izmena i dopuna Sporazuma o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom.

 

U periodu decembar 2011.g. – februar 2012.godine na Skupšti Grada Subotica i skupštini opština regiona data je saglasnost na potpisivanje Izmene i dopune Sporazuma o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom.

 

U maju 2012.g. potpisana je Izmena i dopuna Sporazuma o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom od strane Gradonačelnika Subotice i predsednika opština svih priključenih opština.

 

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...