logo manjiPodršku u pripremi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju regionalne deponije u Subotici dao je „Project Preparation Facility 3“ (projekat finansiran iz IPA Fonda).

 

27.09.2011.g. podnet je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. 23.11.2011.g. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine doneo je Rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje Subotičke regionalne sanitarne deponije.

 

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu regionalne deponije u Subotici izrađena je od strane stručnjaka tima „Project Preparation Facility 3“ i „Hidrozavod DTD“ AD Novi Sad a ista je završena dana 29.05.2012.g.

 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je sproveo javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu regionalne deponije u Subotici u prostorijama Gradske kuće u Subotici i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

 

Nakon sprovedenog javnog uvida 27.06.2012. godine održana je javna rasprava u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

 

U periodu avgust-oktobar 2012.g. izvršena je dorada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, u skladu sa pristiglim mišljenjima zainteresovane javnosti i primedbama Tehničke komisije.

 

Dana 07.11.2012.g. obezbeđena je saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za regionalnu deponiju.

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...