Glavni projekat regionalne deponije u Subotici – faza I sastoji se od sledećih knjiga:

 

Knjiga I – Lokacijska dozvola, administracijska dokumentacija i opšti podaci o regionalnoj deponiji

Knjiga II – Glavni projekat tela sanitarne deponije – Faza I

Knjiga III – Glavni projekat puteva i platoa na regionalnoj deponiji

Knjiga IV – Glavni projekat prečistača otpadnih voda

Knjiga V – Glavni projekat objekata ulazno – izlazne zone

Knjiga VI  – Glavni projekat vodovoda, kanalizacije i protivpožarne zaštite

Knjiga VII – Glavni projekat mašinske opreme i instalacija

Knjiga VIII – Glavni projekat elektroenergetskih instalacija i sistema upravljanja

Knjiga IX – Glavni projekat hortikulturnog uređenja

Knjiga X – Glavni projekat kompostilišta

Knjiga XI – Glavni projekat postrojenja za spaljivanje biogasa

Knjiga XII – Glavni mašinski projekat centralnog toplovodnog grejanja upravne zgrade

Knjiga XIII – Glavni projekat zaštite od požara za regionalnu deponiju Subotica

 

logo manji

Savremene metode rešavanja problematike obrade otpada na kraju uvek imaju kao produkt određenu količinu otpada koji se dalje ne može obrađivati niti koristiti u druge svrhe, nego se mora deponovati. Iz tog razloga, deponovanje je postalo neizbežan deo svakog tretmana otpada i nametnulo razvoj samog načina na koji se ono danas vrši.

Otpad koji je namenjen za deponovanje, dovozi se na sanitarnu deponiju i odlaže na mesto pripremljeno za odlaganje. Ovaj prostor je tzv. telo deponije. Telo deponije je izdeljeno na kasete i ćelije, čime je omogućeno fazno popunjanje sanitarne deponije.

Telo deponije treba da ima:

  • nepropusnu podlogu,
  • sistem za sakupljanje procednih voda i
  • sistem za sakupljanje deponijskih gasova

Izolacija sanitarne deponije sa HDPE folijom

Izolacija sanitarne deponije sa HDPE folijom

Telo sanitarne deponije u izgradnji

Telo sanitarne deponije u izgradnji

Zatvorena kaseta sanitarne deponije

Zatvorena kaseta sanitarne deponije

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...