Deponije u Srbiji pružaju ružnu sliku:

 • nalaze se u neposrednoj blizini naselja i puteva;
 • višestruko zagađuju životnu sredinu s obzirom da nemaju izolaciju, niti sistem za sakupljanje procednih i ocednih voda, kao ni deponijskih gasova, što vrlo lako dovodi do zagađenja podzemnih voda i vazduha;
 •  predstavljaju lokacije na kojima se otpad odlaže bez bilo kakvog prethodnog tretmana, tako da vetar lako raznosi odloženo smeće;
 • česte su pojave samopaljenja.

 

Pored navedenih činjenica, kapacitet postojećih deponija u Subotici i  u okolnim opštinama je  dovoljan da se na njima odlaže otpad alarmantno kratak period!

 

Rešenje za navedene probleme je izgradnja regionalnog sistema za upravljanje otpadom.

 

Kako bi se dugoročno rešio problem otpada u regionu, grad Subotica i opštine Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac su za svoj region osnovale zajedničko preduzeće „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica čiji je zadatak da izgradi nov, savremeni regionalni sistem za upravljanje otpadom u skladu sa evropskim standardima.

 

Regionalni sistem za upravljanje otpadom čine više elemenata, a to su:

 

 1. Sanitarna deponija
 2. Postrojenje za razdvajanje sekundarnih sirovina
 3. Kompostilište
 4. Sabirni centri
 5. Transfer stanice

 

Regionalna sanitarna deponija će se u sledećem razlikovati od postojećih deponija (smetlišta):

 • Pored sanitarne deponije će se izgraditi postrojenje za izdvajanje sekundarnih sirovina. U ovom postrojenju se razdvaja otpad po vrstama i svojstvima, i na ovaj način ćemo dobiti sekundarne sirovine spremne za presovanje, baliranje i odlaganje u prostor za smeštaj, gde se sirovine odlažu do daljeg slanja u reciklažne centre. Suština postrojenja je da se izdvoji sav otpad koji može da se reciklira, kako bi do tela deponije dospeo samo onaj deo otpada, koji ne može ni za šta drugo da se iskoristi.
 • Telo sanitarne deponije ima nepropusnu podlogu i na ovaj način se sprečava protok procednih voda u zemljište i u podzemne vode. Procedne vode se prikupljaju posebnim drenažnim sistemom i ponovo se koriste za regulaciju vlage same deponije, ovim sistemom se takođe vrši monitoring zagađenja. Eventualni viškovi vode se prerađuju u postrojenju za prečišćavanje otpadnih vode i koriste za popunjavanje bazena za protivpožarnu upotrebu, za pranje vozila, za potrebe kompostilišta i slično.
 • Telo deponije sadrži i sistem za sakupljanje deponijskih gasova (metana) radi sprečavanja negativnih uticaja njihove emisije, koji se može koristiti i za dobijanje električne energije za potrebe centra.
 • U telo sanitarne deponije se odlaže samo OTPAD KOJI NE MOŽE DA SE RECIKLIRA ILI KOMPOSTIRA. Zajedničko odlaganje opasnog otpada sa drugim vrstama otpada na istoj lokaciji nije dozvoljeno.
 • Sanitarna deponija nije izvor neprijatnih mirisa jer se većinski deo organskog otpada kompostira, a ostatak koji se odlaže u telo deponije se prekriva inertnim materijalom svakih 24 sata. Zbog istog razloga ni vetar ne može da raznosi gornji sloj otpada sa deponije.

Izgradnjom sanitarne deponije rešiće se problem otpada u Subotici i okolnim opštinama, stvoriće se uslovi za razvoj ove privredne grane, kao i za otvaranje novih radnih mesta.

 

 

Regionalna sanitarna deponija je potrebna i nama i našoj okolini!

Javna svest se mora razvijati preko različitih informativnih medija, te kroz obrazovanje u školama i organizovanjem kampanja.

Ciljevi obuke kadrova i razvijanje svesti su:

– povećanje nivoa svesti kod najšireg stanoništva

 • upućivanjem u probleme zaštite životne sredine prouzrokovane nepravilnim odlaganjem otpada
 • obrazovanjem

– obezbeđivanje adekvatne tehničke i profesionalne kompetentnosti na svim nivoima, institucijama i preduzećima.

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...